kop 819/25mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-vlvvvvl vvvl lvlv v! Il

vvi vlvvv-vvlv

28lNS 2713412015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Pří, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :18:06 01.06.2016 11 :18:07

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:14:13

01.06.2016 11 :18:06 01.06.2016 11 :18:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:14:13 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:51 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01 :26

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. vv..

28lNS 27134/2015 vvlvl I vv l .vv 'lvu' lv

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04

Městský soud v Brně,

Typ DS: OVM

Městský soud v Brně,

ID DS: 7y7abii

IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM

Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201611:18:13

01.06.201611:18:13

01.06.2016 11 :18:13 01.06.2016 11 :19:39

02.06.2016 05:52 02.06.2016 01:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:18:13

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-l 'vvv lvl' vvvv lvl. vvvv .uv-vv I-vvll v

28lNS 27134/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201611:18:17

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:18:24

01.06.201611:18:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:18:24 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:52 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01:26



KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27134/2015 vvlv v-vv .lv-v VIII Ivvvvllvlvl

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201611:15:16

01.06.201611:15:16

03.06.2016 14:46:54

06.06.2016 05:55 04.06.2016 00:22

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27134/2015 l 'vv' lvlv-"v-l ÚIV-vv .v .vv

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 RAY-ON a.s., IČ: 27359760, právnická, ID: RAY-ON A.27359760 1

Typ DS: PO

RAY-ON a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: phifxwx

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :18:07 01.06.2016 11 :18:08

01.06.2016 11 :18:07 01.06.2016 11 :18:08

03.06.2016 07:25:24

06.06.2016 05:57 04.06.2016 00:22

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 07:25:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27134/2015 v! vv Iuvv lvlvvlvvvv

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201611:18:11

01.06.201611:18:10 01.06.201611:18:11

01.06.2016 11 :18:36

02.06.2016 05:52 02.06.2016 01:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:18:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv! 'VI-l' 'vv-v ..vv II lv I I-lv Iv--lvvl

28lNS 27134/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:18:05 01.06.201611:18:06

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 12:49:20

01.06.2016 11 :18:04 01.06.2016 11 :18:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 12:49:20 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:51 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:26

Kudzbelová lva



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27134/2015 llvvv vv. vvvlvllvlvlvv lv

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201611:18:11

01.06.201611:18:11

01.06.2016 11:34:00

02.06.2016 05:52 02.06.2016 01:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:34:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv lvl" .v vv". l lvl' 'uv-v Ivlvlvvvvl lv

28lNS 27134/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, KoIiště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:18:10

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:18:10

01.06.2016 11:18:10 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11 :18:10 01.06.2016 11 :36:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:52 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.06.2016 01:26



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27134/2015 v". 'vv' lvlvv lvlv vi-vv-vvlvlvl I v.. .v

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :18:26

01.06.2016 11 :18:26

01.06.2016 11 :18:43

02.06.2016 05:52 02.06.2016 01:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:18:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-v.. vvllvv Ilvvv lvl I l v. I-I v. vlvvlvvlvv-vl

28lNS 27134/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 1574-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201611:18:08 01.06.201611:18:09

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.06.2016 11:18:09

01.06.2016 11 :18:07 01.06.2016 11 :18:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11:19:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 05:52 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:26

Kudzbelová lva



v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lNS 27134/2015 v.. vvvv Ivlvv v" l ..v .vv-vv . I lv

1 VSOL 227/2016-A-63 usnesení VS Olomouc, tisková skupina 80440-5/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

1 VSOL 227-2016.doc 2016/05/24 14:55:04 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.201617:12:06

24.05.201617:12:05 24.05.201617:12:06

24.05.201617:18:57

25.05.2016 05:56 25.05.2016 02:35

V805 24.05.2016 17:12:06

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva



Spisová značka:281NS 27134/2015 Identifikace dotazu:1574-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 09:09 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:11 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:ll adresátů přístupná DS:11 adresátů



V

AdresátzRALT COMPANY s.r.o., IC: TYPľprávnická 1D:RALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:RAY-ON a.s., IČ: 27359760, TYpľprávnická IDzRAY-ON A.27359760 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:phifxwx Stav DS Přístupná

Název DS firma: RAY-ON a.s. 1Č: 27359760

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. 1D:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

Adresátzer. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:cwxycye Stav DS Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, CZ nar. 14.12.1979

Adresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj 1Č: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ









Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHA



Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R



zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typzovu 1D DS:49kaiq3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně 1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský Týpľcstatní OVM ID:F1NANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D DS:r4pn6hp Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno 1. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: týp:OVM 1D DS:7ý7abii Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně 1Č: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: týp:OVM_REQ 1D DS:Sýýztwe Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Ceske republiky) 1Č: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZ





nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů







Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R

Spisová značka:28INS 27134/2015 Identifikace dotazu:80440-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 14:58 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátů



Adresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:rýhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 1Č: 64124584



Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů





Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R





Spisová značka:28INS 27134/2015 Identifikace dotazu:80440-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 14:58 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátů



Adresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:rýhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 1Č: 64124584



Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů





Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R