kazl 4 INS 3169/2016
Krajský soud v üstravě i _ _ _ Havličłmw năhřłií 34 a _ . _ 713 81 üstrava 'łllüłlIII v Ill-lI-I-l-r

5 1' .i--n-' .-. ..u mm m., m...

1m gmmumisemnmjj . ŠÓ

mimrmm _ __ _ _ *91

!NS 3169I2ülú-Mz rüzhudnutí v5

.'-Í .1

mu um mm u mu 5m Im lil 1mm m

1GB-D115 1*

I.'.I ummmu misean a _ I l h . ... ... 'u ._ 1;..., u MÉ mnm.: tm iúlnínldnhąhmwmm do do-idmátem llH'H'ilnEHhI-inh.

.. Radek Hüncnejman ?gif-'5 Fišermra 4mm ?IU [H] üstrava i Slezská üstrava

Jmémapłímuhydäuudmhym _'--:-:www-nim ť _ ...J .: _I ..45;-l .I l ł' JI". 'If ' .-. _ ' ' '-'-'.'_I '='.:. '1 .l . |_ _ | .l J .

' Mühpmlm

Hmmm#

Spisová značkazl4INS 3169/2016 Identifikace dotazu:91108-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 08:27 Kontrolu proved JIKajzarová Táňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzHoncnejman Radek, nar. Tbďw podnikajíc: IDzHONCNEJRADE160977 1 16.09.1977, IČ: 65872649, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Honcnejman, Radek, 16.09.1977, 65872649 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R