kaz 94 INS 12901/2016
1 meuäudruä nehij .. ' " ' ' "'" "' mnm! vluhnaďudu 'I 'I HMWHUHUU Hííunékhriinky n i' 'I- Ě v 94 [NS 12901! 20164 mě Usne x:) tnutf návrhu na předběžné napadení AKM a ?mtb Lanka HI Sátľssr; FUTURE

IČO 693473?? ?4M Cha-.9% #17# L :wr-FJ W 5 ~= u ü?an-L...'IWMMMM'-MMMMIM4-5'.mmmm

T _ _..II"' i II. .;:now lllłl. ..i

'--=-umummlm Rum MBA? u Typ Ill.

*1411511-5-:515-3-

PH 94 !NS 129011211115-A-ó Usnesení u . tnutí návrhu na předběžné upatfeníFrau!! adresu net-r! umu , . ÍFÍIH'IEIMIH Hmm dn dam ułmné

'iH-l l

i' t IUDr. vladimir Jarnch nar. 194?

REHDÍID'FE 650

150 UD Praha :5

Immmmm

!PH/E ....... .. mm i :fm-Hmmm. , r ............ ..-umu-rim

I;

Spisová značkaz94INS 12901/2016

Identifikace dotazu:70617-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 10:41 Kontrolu provedl: Chvojková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů AdresátzJUDr. Exner Filip, exekutor TYPľexekutor IDzEXNER FILI 3 Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:4p6tecf Stav DS Přístupná Název DS firma: Exner Filip, JUDr.-soudní exekutor IČ: 72073586 Adresa: Přívozní 2/1054, 17000 Praha 7, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát:SSK FUTURE, IČ: 69347379, Typ: právnická ID:SSK FUTUR69347379 1 právnická Hledáno v DS:typ: PO, SSK FUTURE, 69347379 Dotaz proveden na tyto typy DS: OVM, OVM_EXEKUT, OVM_NOTAR, OVM_REQ, PO, PO_REQ, PO_ZAK AdresátzJUDr. Jaroch Vladimír, nar. T34 fyzická IDzJAROCH VLAD240547 l 24.05.1947, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Jaroch, Vladimír, 24.05.1947 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a . s .

Strana 1 z 1

AAM112R

Č.j.: MSPH 94 INS 12901/2016-A-6 referát

Kancelář, zveřejněte V insclvenčním rejstříku a doručte toto usnesení scudnímu exekutorovi JUDr. Exnercvi, dlužníkovi a insolvenčnímu navrhovateli do datových schránek a nelze-li doručovat do datových schránek, doručujte poštou, vše zeleně, typ III.

Předložte soudci po vrác. doruč.+ 15 dnů.

31.5. 2016Kanceláři předáno dne: 31.5.2016Vypraveno dne: 3 1 .5.2016

Vypravil/a: Chvoj ková