kaz 89 INS 25581/2015
-H '--l---u--I

quüłanmitmhrim .WWE!! HUHDU m L

""lüliä'iminimu .. ..., l Mimwm

'MH'M'WMIJIIMI ?H 89 [NS 255811'2015-A-19 ruzhüdnutí VS, ł 6

1-*-HĚ JEN ůDREEÁTA

anonymizovano Vrba nar. 195? Pnčemická 414 100 OÚ Praha HJ ' 9D'lila-Hmmm

'Hmmm±m -mmmmanonymizovano

Spisová značkaz89INS 25581/2015 Identifikace dotazu:22290-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 09:46 Kontrolu provedl: Bc. Bártová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

Dotaz proveden na týto typy DS: FO

AdresátzJUDr. Ing. Fronc Chalupecká TYPµins. ID:CHALUPEKRIS845514 1 anonymizovano , anonymizovano , IČ: správce 72537426, ins. správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:6c9xuzx Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Fronc Chalupecká, rodné příjmení: Chalupecká, firma: JUDr. Ing. anonymizovano Fronc Chalupecká 1Č: 72537426 Adresa: V Korýtech 12/972, 10000 PrahalO, CZ anonymizovano nepřistupná DS:O adresátů nově zjią»ována DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů Adresát:Vrba anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická 1D:VRBA J1ŘÍO51057 1 fyzická Hledáno V DS:týp: FO, Vrba, J anonymizovanoKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R