kaz 89 INS 18631/2015
Spisová značkaz89INS 18631/2015

Identifikace dotazu:12231-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 15:46 Kontrolu provedl: Škopková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

Adresát: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, právnická

Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma: Raiffeisenbank a.s. IČ: 49240901 Adresa: Hvězdova 2b/l716, 14078 Praha 4, CZ

AdresátzJUDr. Mareš Ondřej LL.M., IČ: 66253799, obch.náz. Exekutorský úřad Litoměřice, exekutor

Údaje o schránce: typ:0VM EXEKUT

Název DS firma: Mareš Ondřej, JUDr., LL.M.-IČ: 66253799 Adresa: Novobranská 20, 41201 Litoměřice, CZ

Typľprávnická

ID DS:sszs6u

TYPľexekutor

ID DS:ajbg8qh soudní

ID:RAIFFEISE49240901 4

Stav DS Přístupná

ONDŘ 1

IDzMAREŠ

Stav DS Přístupná exekutornepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSCEUL Strana 1 z 1

AAM112R