kaz 87 INS 24181/2015


-.-1 Tull".

TI'--i'

*575D 5 0115-1E B? !HS 2418111015 all-15 U511. mahodnutíSimona Kadlecová nar. 19.09.1975 Ještědsłá 2965)? IW'WW .."7 '. ""'".."-_? " 2'-~'=',- -. r.r-'m ' . -mmmm:m :Na I l um ."I !lm--i 'nulu -II' HmmmSpisová značkaz87INS 24181/2015 Identifikace dotazu:57507-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 12:05 Kontrolu proved JIFelknerová Libuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzKadlecová Simona, nar. 73% fyzická IDzKADLECOSIMOl90976 l 19.09.1976, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Kadlecová, Simona, 19.09.1976 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R