kaz 82 INS 7630/2016
u Hmmmkunum 1 .,

?8951-5 Eü1ú-1

'ł 1-i'

B! IHSFIE3MMB-A-1ü Usnľă I 19.5.,Uł-2Pł.Simona Kadlecová. nar. 19.05.1978 Jaătădsłcă 2955i:-) 4GB 01 Jablunac nad Nisau

IWMM aniümmłmä "'

. MMMMIW "mm" WM?

_-www*--s-IJG-zrnaSpisová značkaz82INS 7630/2016 Identifikace dotazu:78951-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 09:47 Kontrolu proved JIKlokočníková Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzKadlecová Simona, nar. 73% fyzická IDzKADLECOSIMOl90976 l 19.09.1976, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Kadlecová, Simona, 19.09.1976 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R