kaz 82 INS 29650/2015
Spisová značkaz82INS 29650/2015 Identifikace dotazuz46923-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 08:16 Kontrolu proved JIKlokočníková Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKopecký anonymizovano , anonymizovano , Tbďw fyzická ID:KOPECKÝJIŘÍO50576 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Kopecký, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R