kaz 82 INS 26580/2015


' *3. Hmmm 1 ; lllmglmglmm lHlłlIIleWl||jHIHI|IHMIIHI|

*ů B1--D115 1*

IHS ZEEBÚHME-A-14 UanS z 5.5.; Ihgpľ 4:.

. '-2

Jarmiava anonymizovano , anonymizovano

Husova 1197 454 01 Frýdlant

Spisová značkaz82INS 26580/2015 Identifikace dotazu:60181-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 13:15 Kontrolu proved JIKlokočníková Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzKavková Jaroslava, nar. 73% fyzická IDzKAVKOVÁJAROO9OZ56 l 09.02.1956, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Kavková, Jaroslava, 09.02.1956 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R