kaz 79 INS 3918/2015
Spisová značkaz79INS 3918/2015 Identifikace dotazu:11771-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 14:33 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. ID:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, Správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ Adresátzčeská republika-Hasičský TYPľprávnická ID:ČESKÁ REP70886288 1 záchranný sbor hl.města Prahy, IČ: 70886288, právnická Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:jm9aa6j Stav DS Přístupná Název DS firma: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy IČ: 70886288 Adresa: Sokolská 62/1595, 12000 Praha, CZ AdresáľnIMinisterstvo vnitra ČR, IČ: 'ľYPľostaiIú_
Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

MSPH 79 INS 3918/2015-B-30-referát

Referát pro Káncelzm Stejnopis usnesení :

I. zveřejní V IR

II. zašli usnesení zvlášť : a) dlužníci: anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Ječná 12, 120 00 Praha 2-poštou, obálka D1 b) insolvenčnímu správci : Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, do datové schránky c) zašli zaměstnavateli dlužnice : Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IČO 70886288

-do datové schránky d) zašli plátci Výsluhového příspěvku dlužnice: Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem PO BOX 122, 140 21 Praha 4-do datové schránky, lhůta: 20. 6. 16/pošta 2. 6. 2016

JUDr. Jiří RadaKanceláři předáno dne 06.06.2016Vypraveno dne 06.06.2016