kaz 79 INS 24817/2015
.-u .III-.III-Hmmm [Ill'ien'ln lidma 4. łď"-_ ;_ _ ' u mvusruimnumu u?kamnům . . .-

9193+5~IŮlE-I'

ł 4

H 79 [NS 2481 ?HMS-P54, usnesení, lh. ü.' ' Pen-Janša

ullfułenlłłälłłhüunmn] dn: g ______ m nar. IWS nl'fdłdłilłüuildüutpłm Úsadní4ł5f4l rülnhíáuhthrhuhhmďu 170 DÚ Praha T wmmmm -1mm,mmm WMMMIM-műl-m ŽŽÁ'? .............. ..

?na m." r h J'

Il' I I I L I F

Spisová značkaz79INS 24817/2015 Identifikace dotazuz49298-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 13:25 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Vlasák Jiří, nar. Typľins. 07.05.1981, IČ: 73456837, ins. správce správce

Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:Cxcrsqh Název DS Jiří Vlasák, firma: JUDr. Jiří Vlasák IČ: 73456837 Adresa: Jankovcova 2/1518, 17000 Praha 7, CZ nar. 07.05.1981

Adresát:HELP FINANCIAL s.r.o., IC: 26440334, právnická

Údaje o schránce: typzpo Název DS firma: HELP FINANCIAL s.r.o.

TYPľprávnická

1D DS:Vsz9398

IČ: 26440334

Adresa: Příčná /1217, 29306 Kosmonosy, CZ1D:VLASÁK JIŘÍ 20

Stav DS Přístupná

ID:-HELP FIN l

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzJanša anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická fyzická

Hledáno v DS:typ: PO, Janša, P anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

IDzJANŠA PETR030578 1

Konec výpisu----------------------------------------------__

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

MSPH 79 INS 24817 / 2015-P5-4-referát Kancelář: usnesení -zveřejní V IR -doruč dlužníkovi prostřednictvím DS, není-li poštou na doručovací adresu-ob. I -doruč IS prostřednictvím DS,

-doruč věřiteli č. 5 na shora uvedenou adresu prostřednictvím DS, lhůta: doruč. + 20 dníPředáno kanceláři dne 19. O5. 2016 Vypraveno dne 20.05. 2016V Praze dne 19. O5. 2016 JUDr. Jiří R a d a samosoudce