kaz 77 INS 587/2012
'k ůpísemnusu 'rłułena dn dnmmmí nebi: jiné admittm Dü ULŘSTNÍCH RUHDU

ImnuuummujuumumhmmImmlmuglummw"

TT IMS SETIEÚ 12-B-B'FJ mzhüdnuti US v Prazr.: LM uživaníschránw __ ň dm! minuL

AdľüätľLínda Salncká

::ankuIsk-a 33 435 ü] Lin-*inetu*-Šun1ná

1 1.1 II

1I .'IrTIÉnEIEI fiimEpr'tíüE-üh . r* x f .k razítka

..II' """""""""""""" I+' ł uuuuuuuuuuuu .u _ _-J Iłüdpiwydávajklnsuhy u ._

Spisová značkaz77INS 587/2012 Identifikace dotazu:107366-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 14:22 Kontrolu provedl:Nbcíková Lucie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Kamenář Přemysl, nar. Typľins. IDzKAMENÁŘPŘEM541007 1 07.10.1954, IČ: 66201608, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:7r6x4ae Stav DS Přístupná Název DS Přemysl Kamenář, firma: Přemysl Kamenář-Insolvenční správce IČ: 66201608

Adresa: Sládkova 22/449, 40501 Děčín 1, CZ nar. 07.10.1954

AdresátzBouše anonymizovano , anonymizovano , Typľfyzioká ID:BOUŠE__VÁCL_ 1 fyzická Údaje o schránce: typ:FO ID DS:ixgi8ij Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Bouše, rodné příjmení: Bouše IČ: Adresa: BEZRUČOVA 0/1710, 43601 Litvínov, cz anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Salfická anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajío ID:SALFICKLIND031077 1 IČ: 76422933, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Salfioká, Li anonymizovano , 76422933 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R