kaz 77 INS 17141/2014
Spisová značkaz77INS 17141/2014 Identifikace dotazuzl4438-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:22.06.2016 13:51 Kontrolu provedl; Ilenčíková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Koman Břetislav, nar. Typµins. ID:KOMAN BŘET540113 1 13.01.1954, IČ: 11200138, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID Dszje8x3we Stav DS Přístupná Název DS Břetislav Koman, firma: Břetislav Koman-Insolvenční správce IČ: 11200138

Adresa: Bubenská /25, 17000 Praha 7, CZ nar. 13.01.1954

Adresáµn.AKNELA-s.r.o., IČ: 27097391, Typµprávnická. IDzAKNELA-27097391 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:i4hm6de Stav DS Přístupná

Název DS firma: AKNELA-s.r.o. IČ: 27097391

Adresa: Zengrova /601, 28002 Kolín IV, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R