kaz 72 INS 8169/2016
Spisová značkaz72INS 8169/2016 Identifikace dotazu:38183-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 13:46 Kontrolu provedl: Gocala Lukáą

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzAPL Comm s.r.o., IČ: 24841463, Typµprávnická ID:APL COMM 24841463 právnická

Údaje o schránce: typzpo ID DS:ep62iwe Stav DS Přístupna

Název DS firma: APL Comm s.r.o.

IČ: 24841463

Adresa: Navětrna /lO98, 25242 Jesenice, CZ

lnepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 Z 1

AAM112R