kaz 69 INS 30968/2014


Spisová značkaz69INS 30968/2014 Identifikace dotazu:35911-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:35 Kontrolu provedl; ©indelářová Kamila

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. et Mgr. Svoboda Milan, nar. Typµins. ID:SVOBODAMILA810407 1 07.04.1981, IČ: 72536641, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:r4pjzda Stav DS Přístupná Název DS Milan Svoboda, rodné příjmení: Svoboda, firma: Mgr. et Mgr. Milan Svoboda IČ: 72536641

Adresa: Na Hrázi 13/195, 40502 Děčín, CZ nar. 07.04.1981

AdresátzPortfolio Servis s.r.o., IČ: TYPµprávnická IDzPORTFOL1001556860 1 01556860, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:hedtjre Stav DS Přístupná

Název DS firma: Portfolio Servis s.r.o. IČ: 01556860

Adresa: Kaplická 27/903, 14000 Praha 4, CZ

nepřistupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzBartoą anonymizovano , anonymizovano , Typµpbdnikajíc IDzBARTO© ROMA080670 1 IČ: 67823718, obch.náz. anonymizovano , podnikající FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Bartoą, Ro anonymizovano , 67823718 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R