kaz 63 INS 3068/2016


muumvumlm numu mal. wugmulm 11mm (mm WI !ML WU! mm' miu. t

Pavlína ©rámkuvá, 16.06.1935 Záhoří ZTE 277 41 Kly

..©WM

' .............. .. WWW Ěvbů/L/Spisová značkaz63INS 3068/2016 Identifikace dotazu:15941-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 07:57 Kontrolu provedl: Čejková Alľběta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů Adresátząrámková Pavlína, nar. 73% fyzická IDząRÁMKOVPAVL160685 l 16.06.1985, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, ©rámková, Pavlína, 16.06.1985 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R