kaz 59 INS 19873/2015
ČJ.: 5:5le 551 !NS IýäFEEEÚIiA-IE

Usngsení-µHZĚHÉH u# VS Praha

Kc. .'

-Słejnüpís umí-:mm na (if. A-I 2 düruč účasme řízení: dfuľm'k-PZ Mgr. (hdř±f SHE:: (prüsrř.DS. příp. typ HI.) fnsaívenąnf správce (prüätřüä', přip. mi:: HL)

-Na urígimił rürhüdnun' VS Praha dupfn razítka-Eueř±jnąnü-Züüj. Züµű

Pardubice 3U. krému Eüfű

JUDL Kurs! uďhíček, QHLEĎ

Vypnw»nu .....................Spisová značkaz59INS 19873/2015 Identifikace dotazu:55067-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 12:15 Kontrolu provedl±íKaplanová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Urbanová Monika, nar. Typµins. ID:URBANOVMONI825827 1 27.08.1982, IČ: 71347411, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:ebrqtey Stav DS Přístupná Název DS Monika Urbanová, rodné příjmení: Urbanová, firma: Mgr. Monika Urbanová-Insolvenční správce IČ: 71347411

Adresa: Tř. Legionářů /10, 58601 Jihlava, CZ nar. 27.08.1982

Adresáµnngr. Skála Ondřej-advokát, IČ: r-Ďzűpµadvokát ID:SKÁLA ONDŘ 1 01335618, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:btuqv96 Stav DS Přístupná

Název DS Ondřej SKÁLA, rodné příjmení: SKÁLA, firma: Mgr. ONDŘEJ SKÁLA, advokát, ev.Č. 14798 IČ: 01335618

Adresa: Chmelova 2/357, 50003 Hradec Králové, CZ

nar. 13.01.1984 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjiątbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1

AAM112R 218, PSČ 502 08