kaz 59 INS 15414/2015
CJ.: EPA 553 IMS' Í.54I4f2üf.í-A-Iü

Usnesení-?ÚÉÚIÍH u# VS Praha

Kc. .'

-Stejnopis usnes'eni na ăi A-Iü :farmě úämmíäzüm Hraní.--:ffuľník-fjw'usfř.ü5' příp. typ HL)

-Na origináµ rrJghüdnun' VS Fmňu dnpfň rün'tka-rueřejněnü-J' ý. ÚiÉÚÍ Ď

Parduůice .25. hrám:: MM

Í=nm...-.1.±..uă .:u1± __

hw?Spisová značkaz59INS 15414/2015 Identifikace dotazu:51064-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 10:04 Kontrolu proved JIKaplanová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzKłN stavební společnost, s.r.o., TYPµpmávnická IDzK+N STAVE25921274 l IČ: 25921274, právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:VWdf2fx Stav DS Přístupná

Název DS firma: K+N stavební společnost, s.r.o. IČ: 25921274

Adresa: Na Vrtálně /84, 53003 Pardubice, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjiątbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena prozo adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R

218, PSČ 502 08