kaz 59 INS 12681/2014
új.: ram: 59 !NS 12631'me-P1343

Usnesení-rüggdn HH' V§ Praha

KG. :

Hejnapfa mzhüdnufí FS' Praha na č. E. PIä-I Ú dnruč účastníkům řízení (mastiüäj přtłl 1m:: HL): -diužnfk -IS -věřI'IEI--PZ Mgr. Němec: na ürígíncił rurhodnuti F5' Praha:: düpšň FHEÍÍŘH-zveřgjněnü-31.1115. .HH ű mnm? vše na nbałe u příhI-:išřqy

Pardubice á. června MM

'x Mgr. .hm Mac! ÁKE HH'EÉEHI soudce_-_

Mí.-..:_n .u5 1mü vypruwnn ............ ..II a' DD THE" HUHDU q ' .I'1

PÁ as ms 1m1r2014-P1340 Ruzhndnuti u -nlání-15.05.15 mm. r. Ladisľav Húubek .

Drahách 1 13 3 21 Vysoká ühvujnü

WWW WÉMMÍ .s !mna-mu

Hmm

Spisová značkaz59INS 12681/2014 Identifikace dotazuz79475-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 07:01 Kontrolu proved JIKaplanová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzl. správcovská a konkurzní TYPľins. IDzl. SPRÁ 10 v.o.s., IČ: 26126788, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:2udditr Stav DS Přístupná

Název DS firma: 1. správcovská a konkurzní v.o.s.

IČ: 26126788

Adresa: Třída Míru /67, 53002 Pardubice, CZ

AdresátzMgr. Němec Robert LL M., IČ: Typľadvokát IDzNĚMEC ROBE 1 66241821, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:5pcgssn Stav DS Přístupná

Název DS Robert Němec, firma: Němec Robert, Mgr.,LL.M., advokát IČ: 66241821

Adresa: Jáchymova 2/26, 11000 Praha l, CZ

nar. 13.03.1972 nepřístupná DS:O adresátůnově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzMgr. Koubek Ladislav, nar. T31 podnikajíc: ID:KOUBEK LAD1211151 2 21.11.1951, IC: 13794884, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Koubek, Ladislav, 21.11.1951, 13794884 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1

AAM112R 218, PSČ 502 08-denumvusmlcu HUIIDU

*T951E-5-2ů1ún1*

KEF! EE IHS 1258111014-3 VEFH MMW1 3-10

resát: Krajský ddud v Hradci Hrdłdvd. pohadka v Pardubicích

Sukdva třída 1555 53D 02 Parduhldd-Zaldnd Předměstí

!Midhurhdułmdn mmm IMWHMŮH