kaz 59 INS 11383/2010
ČJ. .ł HEPA 5; !NS !HSSTEUHLHFHS snem# u m mi'qu S Praha

Kc.:

-Srejnüpíä mnaaem' na či. H-HS domě účaa'tnfkům :Firem: _ diuľhík-PE: JUDF. Hindi# [prüsfnüä', příp. :323:: HL) r' -s mąfąrIHS-M L ą 'k-' z p gr. Em m (hranu Il?, pµrp. mi:: HL) / -navy LS'-Mgr. Ing. Pán:: HJE-:łüwí fłłµüäµř.üä, přijal. !er HI. ,1

-Na? ürfgínáł' mshüdnu»f VS Praha dúpfň razítka-zveřegínąnü-IS. ÚiEÚI ű t/

-S düfüľkau PM :mi-'If anµä, .EF-945*-F: rukám paní Vesefě, vadami kanüefciřeł ::právy KS' HK ke SFF. 35Ú4ÍÉÚÍ3 (prm'rř. DĎÉHQJ !jin III)

Pardubice' .3.5. květnu:: ®il-'Jó

x, JUDF. Karaf

Il a 1'u"'1'l."|".|1'El'I 'ĚI.'|ii.'©I... 2§:_ü§l.nmmul fu-f ' ' 'i' *r* ł!-Spisová značkaz59INS 11383/2010 Identifikace dotazuz46805-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 13:21 Kontrolu provedl±iHavlová Iva

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzMgr. Letoąník David, nar. Typ fyzická 1D:LETO©NÍDAV1 1 28.05.1973, fyzická Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:4X2x9gp Stav DS Přístupná

Název DS David Letoąhík, firma: Mgr. David Letoąhík

IČ: 72835168

Adresa: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, 530 02 har. 28.05.1973

AdresátzMgr. Ing. Hýsková Petra, nar. Typµihs. IDzHÝSKOVÁPETR795412 1 12.04.1979, IČ: 74360809, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFO INSSPR 1D DS:h7d2bd8 Stav DS Přístuphá

Název DS Petra Hýsková, firma: Mgr. lng. Petra Hýsková IČ: 74360809 Adresa: Radlická 2485/103, Praha 5, 150 00 har. 12.04.1979

Adresát: JUDr. Hladík David-advokát, IČ: TYpiadvokát ID:HLADÍK DAVI 1 66217750, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:sajhi46 Stav DS Přístupná

Název DS David Hladík, rodné příjmení: Hladík, firma: JUDr. David Hladík, advokát, ev. Č. 11282

IČ: 66294550 Adresa: 17. listopadu 623, 53002 Pardubice, CZ har. 16.01.1979 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjiątbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08