kaz 39 INS 29803/2015


Prahläiuümjicnwugáu

. J I l: sílatEl: Krajský mudvüstravě Dlásilkałpisemnnstjhyladudám .Z i? ..

Havlíčkova nábřeľí 34 718 El üstrava

W145i!! admhnebylaaniłem . _ ~ .. .: l (Hmmm ulułena 110mm -' ' _- *v .r . ..... ......... ..

'-ucemm na vmsmlcu HLI Imu 61383 Typ III.

HLADM u' || = 1 'k

íilliíuílläüll jäliglélgüi ülliäliä Bílí. iiělilů-

39 INS µqäüäflüln µüµhüłlnlllí VS :HJ

hra Mlynářüvá

.lnsefa Ilury 11195 736 m Haviřuv-Městn'5' 'l :f u apiiimenimbymmá :as- inu pirmala. . hummhásam phthtadresälMi Hpiemtítéluzäsilkfdne

:Z mamma mamma

Spisová značkaz39INS 29803/2015 Identifikace dotazu:61383-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 11:26 Kontrolu proved J©BC. Fussová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátleynářová anonymizovano , anonymizovano , Typµppdnikajíc ID:MLYNÁŘOIVA 030480 l IČ: 73245127, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Mlynářová, anonymizovano , 73245127 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R