kaz 39 INS 26458/2015
Krajský suud 1' üätravě Havlíčkův!) nábřeží 34 728 El üstrm'amvusmia-Inumu 103173 mm

"mlrwmul *u mwwww

1 45

:ah

39 [H5 zmsmms Rüzhüdnuti v5 All

!MHF jin-...H ' '5" " '4 'lu' ""r l J. ::f 1 l :i-. ?má 4:*

||1| h v

*1D31T3I. .-_I II-

I'-..nf Iä-ą-'lľ-l' .:-.' l. l-.-.5. 'I'

Renáta Kal' knškmvá

Květinová 891 m Úrlnvă-LutyněM' _ ' Krajský saud s' üstravä l '1 V ' ' Havlíčkava náhřeií34 'TZB El üstrava[gsm sauna a jj T ' E " h Ha mamma-l sumu 103173 m "L meuunwqumuumwm ulymmummnguu|

*1D31T-E

39 !HS 264581'1015 anhadnuti VS Al]anonymizovano Sedlař

Pekařská Eüfú T46 ü] üpava-MěstaSpisová značkaz39INS 26458/2015 Identifikace dotazu:103173-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 10:52 Kontrolu proved JŠBC. Fussová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzKarkošková Renáta, nar. 73% fyzická IDzKARKOŠKRENÁ240684 l 24.06.1984, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Karkošková, Renáta, 24.06.1984 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresát:Sedlář anonymizovano , anonymizovano , Than podnikajíc: ID:SEDLÁŘ JAKU200384 l IC: 73308251, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Sedlář, Ja anonymizovano , 73308251 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R