kaz 34 INS 23766/2012
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvllvuv .vv-v .vv-v v

'vv 'vvi Ivvlvlvlvv-v

34INS 2376612012 usn.VSO B42, tisková skupina 71293-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

116-16.docx 2016/05/16 12:39:08 Mgr. Pešek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42015146, ins. správce, ID: PEŠEK ROMA721209 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Pešek-Mgr. anonymizovano Pešek, Šantova 719/2, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: 7piycm6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:11:34 Pavla Geduldíková 23.05.2016 15:11:34 23.05.2016 15:20:25

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 15:11 :33 23.05.2016 15:11 :34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:20:25 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.06.2016 07:58 Kontrolu provedl: Dobrovolná Jana

24.05.2016 02:14Spisová značkaz34INS 23766/2012 Identifikace dotazuz7l293-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 14:07 Kontrolu provedl: Geduldíková Pavla

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzMgr. Pešek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42015146, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:7piyom6

Název DS anonymizovano Pešek, firma: Mgr. anonymizovano Pešek

IČ: 42015146

Adresa: Šantova 2/719, 77900 Olomouc, CZ

anonymizovano

IDzPEŠEK ROMA721209

Stav DS Přístupná

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátleček Martin, fyzická nar. 15.12.1980, TYP: fyzická

FO, Vlček, Martin, 15.12.1980

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno V DS:typ:ID:VLČEK

MART151280

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R