kaz 33 INS 21342/2015
"r" I

ílatel: u. I |lKrajský soud v üstravě Havlíčkum nábřtłí 34 TZB El Ůstrava 1119211! dne ..mlmllllllllł' H-l-I-l-l-l-I-I'I-I 'i l lçj.. ..l

Dhauíudmsätnthjrlmtiłm I místnost! Hmmm uüsmm navLASTHICI-I numu Tull-~= i?" z i;

W [pkmn l l l uk;-._ ._ ..I-

JmůuaIłÍImmilumfmlt-Ie 'i 'I

14'.;.-r 'ľ-'łw'ľ-n-J

Hmm i'

Nl lül W lłüllllWIWIIWIJMHMI

ÚQEDD-

[u

1

NS 2I342HŮ15 Ruzcllndnuti V5-A 11

Gud rej Kal-ul ra

741 [H Hustašuvice 35m# ' c. WH" ' " .3' ~ 'Hmmmdu (7 J F? m 'm

. a .11 Í' 11:3-'-. _ 'mmwhmü \ '*Š

Spisová značkaz33INS 21342/2015 Identifikace dotazu:109200-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 07:11 Kontrolu provedl; Štěpánová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKůkura anonymizovano , anonymizovano , Typľpwdnikajíc IDzKUKURA ONDR030971 l IC: 62339745, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Kukura, Ond anonymizovano , 62339745 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R