kaz 24 INS 3513/2016


-1 u: äü'iunílmnumu = 1 nm

KSBR 24 [NS 35131'2016-A-13 Usn. VS Lh 5;'6 mmuummmmmwm li .L II

anonymizovano Snušek. mě. !96T 798 23 Ivaü 140Spisová značkaz24INS 3513/2016 Identifikace dotazuz43057-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 13:06 Kontrolu proved JIKulková Karolína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Soušek anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc ID:SOUŠEK JOSE170867 l IČ: 65771869, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Soušek, Jo anonymizovano , 65771869 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R