ka 99 INS 9281/2016
1-1.: vu' I. Inu i

1:. IE: novusmimnumu

*E3?II-5ł!ůll!uníulm

.I* H 99 [NS MIHGIE-A-IS doručení stejusn. lh. 19:'6

r Hnütnwylmtlłtn,-*Wind vinu-ni du du néuhränly

-*7"=*ns='--2mb*4

Th! III.Sátµlana Smulíkuvá nar. 1967 Netluky 234 104 UG' Praha lü Jmfnuaplłłmmfwwl-!'-Imcüh mmm ' ..--Jgu-ą i r l f i für# hr WMMMIM f a: 4 H r = . 4 mamma: L u. ~ .

lu. . '--I-ł III# 1-; .Il

.mmmm

V '4"'

5.1_

Spisová značka:99INS 9281/2016 Identifikace dotazu:63711-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 08:21 Kontrolu provedl±íBernhardtová Zdeňka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupna DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Smolíková anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:SMOLÍKOJANA250867 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Smolíková, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R