ka 99 INS 27719/2015
'd' _

_ I' .................. u um... 'iq-.m_. nijjlli. _-. MLA.: Fri! 'dm'--'-III winamp-:Hmm:

120 [HI Praha z:

--u ummmltumu ml,

'TGFJF-S-IDIE-l'

HWINS 2771912915-P13-4 11511. lhöx. 12

"' ' " artin Bezděk nar. 1976 Tachova '111ir 156 üü Praha 5

ÁMM MMWMFF-ün-2015 u 'minimu

-_ T _._..H nwmuammmm---vüluhtáuhłjyiututmh .-

_:í

KANCELÁŘ: 1. zveřejní V IR a doruč PZ věřitele dle výroku usnesení, ins. správci, dlužnüçovi do DS, nelze-li, poštou, 0b.vz. I 2. Tento referát zveřejní v IR. Lhůta: Doručenky

21.6.2016 J. Suchý

Spisová značka:99INS 27719/2015 Identifikace dotazu:70939-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 13:16 Kontrolu proved ::Bernhardtová Zdeňka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Ing. Goláň Karel PhD., TYPľadvokát IDzGOLÁŇ KARE 4 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:b5khnca Stav DS Přístupná

Název DS Karel Goláň, firma: AK Karel Goláň IČ: 48826375 Adresa: Letenská 8/121, 11800 Praha 1, CZ nar. 31.07.1967

Adresátzľng. Nožička Josef, nar. Typľins. IDzNOŽIČKAJOSE570314 1 14.03.1957, IČ: 72536454, ins. správce správce Údaje o schránce: typ PFO_1NSSPR 1D DS:yzex95y Stav Ds Přístupná Název DS Josef Nožička, firma: Josef Nožička-Insolvenční správce IČ: 72536454

Adresa: Spodní /22, 62500 Brno, CZ

nar. 14.03.1957 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzBezděk anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická 1D:BAZDĚK MART221276 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Bezděk, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R