ka 99 INS 1764/2016
Spisová značka:99INS 1764/2016 Identifikace dotazu:68902-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 10:19 Kontrolu provedlszhswurmová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Prokop Jiří, nar. TYPµpodnikající IDzPROKOP JIŘÍ 15.07.1980, IČ: 71467831, FO obch.náz. insolvenční správce, podnikající FO

Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID Ds:ppktygk

Název DS Jiří Prokop, firma: Mgr. Jiří Prokop

Stav DS Přístupná

IČ: 71467831

Adresa: Dejvická 46/664, 16000 Praha 6, CZ

nar. 15.07.1980nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R