ka 94 INS 27985/2013
_ ___.__'. .__HmmmMana-.n-

'ä-hmmm :Tag-'zm

11 'JüĚüD-S-EDIE-J*

FH 94 [NS ZTQSSHŮIS-A-Tü usn. VS 1 VSPH 'MZH 15-

Typ III.nar. 191'3 Častlícká 994 100 üü Praha lü

co?? a. . anonymizovano Palaaký 0,4% J 6*;-NI

.Ama WIESSNE '-mmhă mm*HŮMEM.. Hi-üb-!null-lvů i!::Ame mi"

1

'Jüýüů-S-JDIů-Mí'

PH 94 !NS ZWBSIZŮIS-ů-?Ů usn. VS l VSPH 9f2015

. Milan Štěpánek Na Kupní !343 363 Dl Barma.Mama-im.

Hmmmtmr-WWW#-

HLH-!mm' ||.| .-I lh I

Spisová značka:94INS 27985/2013 Identifikace dotazu:36900-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:47 Kontrolu provedl: Hormandlová Zlatuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátů

fyzická Štěpánek, Milan, 13845403 typy DS: FO

Hledáno V DS:typ: FO,

Dotaz proveden na tytoAdresátzJUDr. Červenka Jan, advokát TYPľadvokát ID:ČERVENKJAN 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:tgadg68 Stav DS Přístupná Název DS Jan Červenka, firma: JUDr. Jan Červenka, advokát, ev.Č. 3774 IČ: 66223318 Adresa: Kovářská 17/1169, 19000 Praha, CZ nar. 30.03.1966 AdresátzJUDr. Seifertová Ivana, advokát Typľadvokát ID:SE1FERTIVAN 2 Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK 1D DS:vs3geyy Stav DS Přístupná Název DS Ivana Seifertova, rodné příjmení: Seifertova, firma: JÚDr. Ivana Seifertová, advokát, ev. Č. 3412 IČ: 66221005 Adresa: Masarykovo nábřeží 12, 11000 Praha 1, CZ nar. 27.12.1961 AdresátzJUDr. Seifertová Ivana, advokát Typľádvokát 1D:SEIFERTIVAN 4 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:vs3geyy Stav DS Přístupná Název DS Ivana Seifertova, rodné příjmení: Seifertova, firma: JÚDr. Ivana Seifertová, advokát, ev. Č. 3412 IČ: 66221005 Adresa: Masarykovo nábřeží 12, 11000 Praha 1, CZ nar. 27.12.1961 AdresátzJUDr. Pechancová Zdeňka, advokát TYpľadvokát IDzPECHANCZDEŇOOOOOO 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:q3pth7 Stav DS Přístupná Název DS Zdeňka Pechancová, firma: JUDr. Zdeňka Pechancová, advokátka, ev.č. 1905 IČ: 18175422 Adresa: Masarykova /175, 76326 Luhačovice, CZ nar. 15.12.1958 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzPalacký anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická IDzPALACKÝPAVE141173 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Palacký, Pa anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzštěpánek Milan, IČ: 13845403, ?34% fyzická InzšTĚPÁNEMILA 4

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R