ka 93 INS 28027/2015


rum-:me-"u . '-W m i: u-WWW m ł MMF i I 1 i: ' ~' 'r ~ A" mwwmwmm i . PH 93 [NS 28027ü015u5n. US _ A42; lh. 4: 6 r , anonymizovano Šíř _-nar. 1954 u .i Dřitenská 1266 ' 193 un Praha 14 1.5%. ' Mimm-- i IMWMHM _-l,- ~ HHMEM li - Mill-MH H. I ' :nm-:Ham w-, JI u WWW mm1.I. 'SDSJI-ä-IŮIE-I'

PH 93 [NS ZMTHŮISUEH. VS _ A42; lh. 415

-. anonymizovano Šířüvá nar. 196? Dřítenská 1265 198 DÚ Praha 14 d-" ~ . x H Mlm .I'dir 1* :l m t ř pan-Ith " ::Hmm muni-..Im La-_ r 'mi---

r . ___

Spisová značka:93INS 28027/2015 Identifikace dotazu:50531-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 13:33 Kontrolu proved JIBártlová Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Šíř anonymizovano , anonymizovano , Typ: fyzická 10:š1Ř JIŘÍO8ll54 1 fyzická Hledáno v DS: typ: FO, Šíř, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzšířová anonymizovano , anonymizovano , Typ: fyzická IDzšÍŘOVÁ JANA130267 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Šířová, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R