ka 89 INS 5656/2016
__.. ..u rrana 2 u-r± I Dam-mu Humu Typ I. munm±±mm

H 89 INS 5656;"201 !LA-25 usnesení K185 1' [JINÉ JEN 10W

'-mam Vrkoč nar. 19H Lucemburská ISTUMS' rarmruuh±mmnamdu !30 Prah mamma::

Spisová značka:89INS 5656/2016 Identifikace dotazuz45258-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 13:09 Kontrolu proved JIKantová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů05.03.1974, Hledáno V DS:typ: fyzická

FO, Vrkočová, Silvie, 05.03.1974Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzMgr. Ing. Valtr Jan, advokát TYPµadvokát ID:VALTR JAN 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:6aqvbyb Stav DS Přístupná Název DS Jan Valtr, firma: Mgr. lng. JAN VALTR, advokát IČ: 03661385 Adresa: ©těpánská 34/621, 11000 Praha 1, cz nar. 01.07.1985 AdresátzAlton consulting s.r.o., IČ: TYPµprávnická ID:ALTON CON26417324 1 26417324, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:4nu72cf Stav DS Přístupná Název DS firma: Alton consulting s.r.o. IČ: 26417324 Adresa: ®itná 49/1575, 11000 Praha 1, cz Adresát:JUDr. Ing. Kovářová Lucie , Typµins. IDzKOVÁŘOVLUCI865626 1 nar. 26.06.1986, IČ: 01261657, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:namm4jh Stav DS Přístupná Název DS Lucie Kovářová, firma: JUDr. Ing. Lucie Kovářová IČ: 01261657 Adresa: Korunní 108/2569, 10100 Praha 10, CZ nar. 26.06.1986 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjiątbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát:Vrkoč anonymizovano , anonymizovano , 73% fyzická IDzVRKOČ RADE270574 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Vrkoč, Ra anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMgr. Vrkočová Silvie, nar. 73% fyzická IDzVRKOČOVSILV050374 1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

Kancelář: usnesení č.d. MSPH 89 INS 5656/2016-A-25 zrediguj data narození a adresy povinných Radka Vrkoče a Mgr. Silvie Vrkočová v záhlaví a textu usnesení zveřejní v IR

-doruč IS do DS l do vl.ruk0u s Íikcí, pepř. obálka l do vl.ruk0u -doruč dluľníkovi do DS l do vl.ruk0u s Íikcí, pepř. obálka l do vl.ruk0u -doruč zástupci navrhovatele do DS l do vl.ruk0u s Íikcí, pepř. obálka l do vl.ruk0u

-doruč povinným Radku Vrkočovi a Mgr. Silvii Vrkočová (adresa dle záhlaví usnesení č.d. A-25) do DS l do vl.ruk0u s Íikcí, pepř. obálka l do vl.ruk0u lhůta: doručenka + 15 dníPředáno kanceláři dne 19.5.2016Vypraveno dne 19.5.2016V Praze dne 19. května 2016

J UDr. Helena Felcmanová samosoudce