ka 79 INS 10704/2016
Spisová značka:79INS 10704/2016 Identifikace dotazu:3342-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 16:33 Kontrolu proveleIKrykorková'Vendula

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľng. Poláček Tomáš, IČ: TYPľadvokát 72536462, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:tibyd6x

Název DS Tomáš Poláček, firma: Ing. Tomáš Poláček IČ: 72536462

Adresa: Na Hradbách 18, Moravská Ostrava, 702 OO

nar. 24.10.1961

IDzPOLÁČEKTOMÁ

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

Referát pro Kancelář:

-zveřejní V IR

MSPH 79 INS 10704/2016-A-8-referát

-zašlí do DS (není-li, typem 111.): líkvídátoroví dlužníka-Ing. Tomáš Poláček lh.: 16. 6. 16/pošta30.5. 16 Kanceláří předáno dne : 01.06.2016 Vypraveno dne : 01.06.2016