ka 77 INS 8101/2015
I'll-.H I :a lm .151 Lil-'JI-:ELHD :m Il||l|l|l|l|l||l|l|ü||lll|lllllll| mamma m a E H RR0241390031U MW' Smmlaa'wăga Ewa =~ ' WH*** 9 :DFEEÉI HUIIEDU o O a-' '5 1213 nn EU D MSPH Ti' [NS SlülüGIS-B-SZ R0*** ' q '1" Wanna-1m sílatehMěmký d P snu v raz: [JZisHiaIpüemnualllhrh düdina 51mm 9 I'I'E' ....................... ..II ....... .m 06 2 u Pmtnłt idi'lłiäl nebi-l HHIHI'I. a. mm, hm, d., u :Iamm mmsmch sumu m m umu ru! schránky MD!! i dm. ...................... v ........ [WEILHIIJIEMIMEIIH -1 . PH TT INS 81 ŮIHÚIS-B-SZ Rozhodnutí VS n.l " Sáth' átúr " nar 56 I Staąka EGSWSD B 14 Praha 4-Krč . I. 1-_______µ Jmamapmmmmmajmmm Iamm.me ÍSKY SÚUD v PFLůZE nrnrnujřłň Cíl.: w j .i r ___ '-1. mnm l r -v--vnn-'_' Minikä ł: *i EŮ©LÍU 3 '1 m u' mamma HE. i... 'i .............. .. Gunnar-m "-Hm- Hm l "' _ _ __ 9-' xTyp Ill.-Dntttřováníjinýth písem nnstÍ (5 50 ndst. I,r 2 n. s. ř.} W es

Prnhláąení dntučujítílsn nrgánu:D Přijetí těss'llnr łpísemnestł] byla edepłene dne jměne e přijmení nsnht. která :ěsilítu [písemnest] ndepřele příjmemů následeíth depfenf přijetí eěsilłqr [pisernnnsti] hsrln pnskytnute pnuěení ústně-předáním písemněhn pnuěení.

üdepl'ení pnjetíeěsilłty [písemnesti] byla edütedněnn -het uvedenídüvndu.EI H řádněme dedění eásilltsr [písemnesti] nehsrłe poskytnuta nethsrtně seuěinndst dneIměne a příjmení usehy, ktesě neposkytµe nethrtnnu seuěinnnst lt dndäní :ěsillty [ptsemnnsmI] následtíth nepeskytnutí neetsytně snuünnnsti bylin peslsytnutn pnuěeni ústně-předáním pfsemněhn neutení.

Hemskytnutí neehsrtně seuěinnestł sp-něísrelu s

WW u

_ I/ 31.11; f EGEWĚ

Freteěe zásilku [písem slast] neher matně eµntit de schránky, etí snu-:iu É. sme ů"

E I.. i .-I'I'IIIII'i 1-." n tětn skutečnosti !třídit-EW ně tenethat písemně egněmełí sr místě detutení.

D Iisiµh [pěsemnnst] Im: thłena dd sthrěnlw a tím dnreěene dne

DatumMatrika Ferbarová

Jtněnn e přijmení dnruěnsreteiel pedpµs dnruěesretele

Spisová značka:77INS 8101/2015 Identifikace dotazuz29169-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 13:51 Kontrolu provedl; Ilenčíková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát: KOPPA, v.o.s., IČ: 25428578, 'Typ:ins. IDzKOPPA, 2 ins. správce SpµáVce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:n22ggme Stav DS Přístupná

Název DS firma: KOPPA, v.o.s. IČ: 25428578

Adresa: Mozartova 21/679, 46001 Liberec, CZ

Adresátzer. Straka Martin, IČ: TYPµadvokát 1D:STRAKA MART 2 66251460, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:8aijtcv Stav DS Přístupná Název DS Martin Straka, firma: Mgr. Martin Straka, advokát, ev.Č. 9309 IČ: 66251460

Adresa: Londýnská 55/674, 12000 Praha, CZ nar. 25.02.1973

Adresát:M(c)r. Frank Martin, advokát TYPµadvokát IDzFRANK MART 9 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:ztgzgh7 Stav DS Přístupná Název DS Martin Frank, firma: Mgr. Martin Frank, advokát, ev.č. 9341 IČ: 66251656

Adresa: Hlinky 27/138, 60300 Brno, CZ nar. 12.08.1971 nepřístupná DS:O adresátůnově zjiątbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzFátor anonymizovano , anonymizovano , IČ: T34 podnikajíc: IDzFÁTOR 1VAN200356 1 43088112, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Fátor, I anonymizovano , 43088112

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R