ka 77 INS 25237/2014
Spisová značka:77INS 25237/2014 Identifikace dotazuz48261-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 08:43 Kontrolu provedl; Ilenčíková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Čížkovský Pavel, nar. Typľins. ID:ČÍŽKOVSPAVE601212 l 12.12.1960, IČ: 66210089, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:dutxwdc Stav DS Přístupná Název DS Pavel Čížkovský, firma: Pavel Čížkovský-Insolvenční správce IČ: 66210089

Adresa: Václavské nám. 780/18, llOOO Praha l, CZ nar. lZ.l2.l960

AdresátzMgr. Koníř Jan, IČ: 71323813, Typľadvokát IDzKONÍŘ JAN 2 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:2qkakm Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R