ka 72 INS 25864/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv lvvllvll 'lvl .vv lv vvuvullv lvvl

72|NS 25864I2015

A-57 usn. o zamítnutí návrhu na předb. opatření, kl, tisková skupina 61284-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 08.11.2016

72 INS 25864-2015-A-56 za 2016/06/29 16:28:41 JUDr. Marhan Vlastimil, IČ: 12995959, obch.náz. advokát, advokát, ID: MARHAN_VLA8000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Vlastimil Marhan-Marhan Vlastimil, JUDr., advokát, Střelecká 672/14, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: t9mgxg2

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.06.2016 09:43:22

Zprávu vypravil: Klára Matějková

Doručeno: 30.06.2016 13:58:09

30.06.2016 09:43:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.06.2016 13:58:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.07.2016 07:12 Kontrolu provedl:

01.07.2016 01 :11

Kameníková ZdeňkaSpisová značka:72INS 25864/2015 Identifikace dotazuz61284-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:29.06.2016 16:32 Kontrolu provedlzubtějková Klára

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzJUDr. Marhan Vlastimil, IČ: Typľadvokát ID:MARHAN_VLA8000000 1 12995959, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:t9mgxg2 Stav DS Přístupná

Název DS Vlastimil Marhan, rodné příjmení: Marhan, firma: Marhan Vlastimil, JUDr., advokát

IČ: 12995959

Adresa: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, CZ

nar. 15.08.1952 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R