ka 69 INS 24284/2014
._. . .m m..., mp mm... . [pkmnuuulułmlpn dne... ........... mi . ł, !nemyslan hnłnnlpłünmfdnrułwmłe

-teulmnevusrulm euueu mi.

| !Niljlílljlłljmlllllllill Ill

E *-3*

redně jen adresáta Iáelat :In schránky

'Im annmuwwulmu

*596

l mi . 141. 49 ms 2423442014 B-1? usn. MUEM .L ł' 4-.. _ __ i' I t: EI "WM-WWW*** anonymizovano Jonáš, 09405. l 944 !ne ......... Mr ......... .. u Jevanská 555 III WHMHWW 281 63 Kostelec nad Černými !44453,F rmduhurłlnułnudrd Multifunłidnánh dne .ImĚMIpłUIHlł-. 4m míní-h--* u 4.. .. ....... ._ ?me/ĚFÉ' WW? 44:4-" "'-. "*~ ~ musela :m ' .r F--Mł-e: m' 'Mb' Na 4M."-_ L.. ..'r-.'.*ü' J.; ?Í MŮŮŽÍČ ,č/

hmmm ' VSpisová značka:69INS 24284/2014 Identifikace dotazuz5969-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 15:22 Kontrolu provedl: Švejdová Marcela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

AdresátzJUDr. Kabelková Eva, nar. Typľins. ID:KABELKOEVA 645425 1 25.04.1964, IČ: 66201080, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:7dj8j27 Stav DS Přístupná Název DS Eva Kabelková, rodné příjmení: Kabelková, firma: JUDr. Eva Kabelková-Insolvenční správce IČ: 66201080 Adresa: Kamenická /1, 31200 Plzeň, CZ nar. 25.04.1964nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzJonáš anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzJONÁŠ VLAD090546 1 IČ: 15103251, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Jonáš, Vladi anonymizovano , 15103251 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R