ka 63 INS 26342/2015
Spisová značka:63INS 26342/2015 Identifikace dotazuz48789-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 09:59 Kontrolu provedl: Čejková Alžběta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátn'Windoor's Příbram.s.r.o., IČ: r-Ďüpľprávnjrcká ID:WINDOORS 26204088 1 26204088, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:kpvb2cm Stav DS Přístupná

Název DS firma: Windoor's Příbram s.r.o. IČ: 26204088

Adresa: 55, 26231 Lešetice, CZ

Adresát:JUDr. Čížkovský Pavel, nar. Typľins. 1D:ČÍŽKOVSPAVE601212 1 12.12.1960, IČ: 66210089, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D DS:dutxwdc Stav DS Přístupná Název DS Pavel Čížkovský, firma: Pavel Čížkovský-Insolvenční správce IČ: 66210089

Adresa: Václavské nám. 780/18, 11000 Praha 1, CZ nar. 12.12.1960

Adresátzer. Ježek Marek, IČ: 66252911, TYPľadvokát IDzJEŽEK MARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PPO_ADVOK 1D DS:gjkhcz9 Stav DS Přístupná

Název DS Marek Ježek, firma: Mgr. Marek Ježek, advokát, eV.Č. 9493 IČ: 66252911

Adresa: Tovární 33/1707, 73701 Český Těšín, CZ

nar. 17.12.1972 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R