ka 59 INS 9101/2015


!William 'i' numlcunumTyplll.

1

HEPA EE IHE 91G1IZD15-r 5-15 mzhndnuti 'US-Helena

agda Eałer Ulahlcwá *

-I odborná äknla akunmnická iavská 19GB

; D2 Svitavy

:Hmmm-HmmMalawi-*m::hulíth- Hmm

ČJ. .-HEPA :Tý !NS 9 m Hł'üü-B-I 5

U5" 253111'-rnghj±ďn un' VS Prgha

Kc.: -Stejnüpis usnesení na či Ef-!5 daru-ą :łrřmmřknm řígení:

-EI'ÍHĚHÍŘT" ÉUPESP. adrm'úr (prüäµř.DE, přát: .typ III.) -fmsafvenďní správa (praníüä', přfp. Iyp HI.)

-Na ürigfnáµ rasřmdnurf VS Praha :łüpfň mýtů:: '-EPEFEÍHĚHU-I 3. !15. EH! ů

Pardubice ZÚ. kvěm:: 2515

' ::Euru-1..-..łůaüă-EDIE.

/íl±çDŮ mm. Kure! Hmm 211 na. :ms v***

iw ML

Spisová značka:59INS 9101/2015 Identifikace dotazuz36954-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 11:23 Kontrolu provedl: Čiháková Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzµndra-©ebesta v.o.s., IČ: Typµins. IDzADVOKÁT ll 26919877, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:uque8r Stav DS Přístupná

Název DS firma: Indra-©ebesta v.o.s. IČ: 26919877 Adresa: Čechyňská 16/361, 60200 Brno, cz

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzUlehlová Magda Ester, nar. T31 fyzická IDzULEHLOVMAGDl40379 l 14.03.1979, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Ulehlová, Magda Ester, 14.03.1979Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R

218, PSČ 502 08