ka 59 INS 2056/2014
-I-ur--r---

[PH-!mnmłnuhm ::1 ' Hmmm diamantu 1 " l hmmm! .... m... u m .. | MIIIWWIIHIHIHIIMWIH

PA EE IHE 205mm -A-'M rnahndnutnł U5-

i r

:ntíšek Urban .

Hárnva 365 3 Di Lanškroun-Ústrnvskn Předměstí mna H nadané); ?FÚ l.. . ur-:mna-1:4m-WWM' m l-F" 4--|."" F ..T-h '0. l " '51335541' . :1

'u-

.r .IdČJ. .-555m .WLW Jüäúfľüf4'.4~ľ4

Usnesení-rnändnntí VS Praha

Kc. :+ Stejnnpiä mnesnní nn č.11 A-F4 3 dnfnžknn PM ::Turné _' i n'fužnííi: ::urnsrňüäl přfp. typ HL) -nmwhnvnrnf-PZ-JUDF. Lnngmnier [šarm !15.55,

Wwwggľl-'-Na nriginnł rnsřrnn'nnn' P'S'Prnhn dnpfn rnsffkn annřnz Z šum üiüiľüfů

- s dnfnžknn PMznšH ..q-5; , .4-?4-03 .Hmmm-an nn-III-J

5;' Guru. ř. :ÚS: Př:

Pardubice hi. kvěmn Eüfű

._ Für. Em-Ef udhíčnk '-' suma. ::n ::n-nm... .___I.Ff- f.1.řa~..;:n... CHS jE7 .... ..1.?:..'.1.5...39.1§ _ ME

fw Ulł MUSpisová značka:59INS 2056/2014 Identifikace dotazu:19619-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 11:03 Kontrolu provedl: Čiháková Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Langmeier Jan, advokát Typľadvokát ID:LANGMEIJAN 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:6d8g2fu Stav DS Přístupná

Název DS JAN LANGMEIER, firma: JUDr. JAN LANGMEIER, advokát, eV.Č. 14312 IČ: 86609823 Adresa: Na bělidle 15/997, 15000 Praha, CZ nar. 10.02.1983

Adresát:Credit Post, s.r.o., IČ: Typľprávnická ID:CREDIT P029146178 1 29146178, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:31bpb60 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Credit Post, s.r.o. IČ: 29146178 Adresa: Kaprova 14/42, 11000 Praha 1, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzürban anonymizovano , anonymizovano , T34 podnikajíc: IDzURBAN FRAN 8 IČ: 43525270, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Urban, Franti anonymizovano , 43525270 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08