ka 59 INS 14482/2015
új.: KSPA j'ý IMS' HafääfEWJ-B-jf

Us:: EEE:: f-míň adu un" VS Pra# a.

Kc.: -Sreçfnüpfs :uneser Ha či. 3-5! ::hruď úěmmín»ům Hraní: -dfuąnfk-gymnáüä; přăü. mu III)

+-Jima:: !ve něm' 5P F©FEE (bmw n*: 115] přál mi: III.) -Věřfnłfďigř výůnr-PZ u !li IS ÚNTHIŘM, Hřib. Ufp HI):

g

~ Na üł-ł'gfnáf rüzňüdnmf FS Praha düpfň razítka-Eveř±jněnüw UR. ütíä'üfră V'/

Parduůfc-E tí června .E'üfů'JUür. Kart!! udhíčak .mm m* E

"'--Í as. ü©µü........................--.. Lprł'Hn'l'mz-.:'± a±t

_ ®ł'äíf ' 3m?

HWWÍG-IHUHŮU mm'* PA. EB IMS 1443321215-5-51-rozhodnuti u -ł nlání-

.. I: nika Rwuluvá . ustínárn 34 I D2 Pardubice-stamůernslm-Stamůernsku

:mamka-dům milí-inu.th !mamma .mmmm

u: .-numlcunumu

HWMMWHMM

HEPA 59 IMS 1443211ü15-5-51-ruzhudnutí n odvolání-u t: uäan Miüina.

r: Hi»ká

_ '-I Pardubice

.. _ 1 n' .r 'Ě I-q;:.-IMWMMM

m 'iu-hr =

__ .. 5 . I--marihuanu-mým

. _"Cenu Www nuu'I'm IH.

HllllMlIIllHHllllllllllllIMlllµdlµml

HSP# EE [HS 'IHBIIZME-5-51-rezhednutl e eduelání-

-t: eteeleu Gregor .

Hrernelene :TFS u 02 Pardubice

TEHIMIHWI .mamma-1mm

:lr-l _ viď-*lrhl'ufa I' II

.::entertainment-:em-mamma-hmmm

Spisová značka:59INS 14482/2015 Identifikace dotazu:4662-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 10:56 Kontrolu proved JZHavlová Iva

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzl. správcovská a konkurzní TYpµins. ID:1. SPRÁ 10 v.o.s., IČ: 26126788, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:2udditr Stav DS Přístupná

Název DS firma: 1. správcovská a konkurzní V.o.s. IČ: 26126788

Adresa: Třída Míru /67, 53002 Pardubice, CZ

Adresát: JUDr. Hladík David-advokát, IČ: 'Typµadvokát 1D:HLADÍK DAVI 1 66217750, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:sajhi46 Stav DS Přístupná

Název DS David Hladík, rodné příjmení: Hladík, firma: JUDr. David Hladík, advokát, eV. Č. 11282

IČ: 66294550 Adresa: 17. listopadu 623, 53002 Pardubice, CZ nar. 16.01.1979 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjią»bvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz3 adresátů

Adresát:Ryvolová anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzRYVOLOVMON1031059 1 IČ: 60136821, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Ryvolová, Mon anonymizovano , 60136821 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzMičica anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická 1D:MIČICA DU©A260983 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Mičica, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzGregor Květoslav, nar. T31 fyzická 1D:GREGOR KVĚT171150 1 17.11.1950, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Gregor, Květoslav, 17.11.1950 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08