ka 53 INS 7988/2016
Spisová značka:53INS 7988/2016 Identifikace dotazuz29476-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 11:10 Kontrolu provedl: Kohoutková Marie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzARGOT s. r. o., IČ: 25296817, Typµprávnická IDzARGOT S. 25296817 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:pV6m8VX Stav DS Přístupná

Název DS firma: ARGOT s.r.o. IČ: 25296817

Adresa: Ústecká /ll5, 56002 Česká Třebová, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R

218, PSČ 502 08