ka 53 INS 5150/2016i Widmhuhjimm " '

:HJJ mlhy. me ' Jumpmmmwmm _ uD hmmm:: :idltufphmn II lllllllllll u

306 IT Pµµen u-mnnvusmlm umu mi*

-I-_\_._--l.r !HS 5 Iäüüülů !IL-!ü Km sv. lh:ü3.ł}6. !ü

'hradnů jm adµESäIIL-l mmuuuuwmmm WI WIMWIIIEIIMIIEN

'IT-'5 Eü1ů

sátanonymizovano ©auerüvá. nar. '31111933 .' ' | \ .

Javümvá 943 I ' 33T ŮI Rnkycany | r

Spisová značka:53INS 5150/2016 Identifikace dotazu:18517-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 11:17 Kontrolu provedl: Kropáčková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátząauerová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDząAUEROVRADK271288 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, ©auerová, Ra anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R1 ' a' .u ..s . .-!ýl/ Áxčrwíquvu /4-FF /46 'J /Cłi L? ä-ł532-bggg±LU *'-_.. ăi , // / f' 5,1 »., u, ' LLM-#1# u W. 'r' .I

19:41??-TEEHE !3/1 .. 'US' 2m . !far-3! /L/