ka 53 INS 30425/2015ir -'u Mimi-!1 nura [plazman łlll l .łTII L i W ' WWW ' 3 ms. :Hmmm !3-1le sv. lh: 1: .me x M --hmmm admála l x' m mm 'i IIIIII .-*EúiůT-Erłü'lú-*l* !i u hana Čtvrtniüknvä, nur !539_1963 m" """""""" " Sm 133m u W _ 357 35 Chüduv ' W' ' .'-.'-" 'MÍT .... ' ..... ... ' . . 'u ........... .. . . I r lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II! \ 'ł l '1Spisová značka:53INS 30425/2015 Identifikace dotazuz43364-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.06.2016 08:56 Kontrolu provedl: Kropáčková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypµins. správce

AdresátzMgr. Prokop anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71467831, ins. správce

Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID Ds:ppktygk

Název DS anonymizovano Prokop, rodné příjmení: Prokop, insolvenční správce

IČ: 27249

Adresa: Jeseniova 10/837, 13000 Praha 3, CZ anonymizovano

firma:

ID:PROKOP JIŘÍ800715

Stav DS Přístupná Mgr.

anonymizovano -

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R

Spisová značka:53INS 30425/2015 Identifikace dotazu:56567-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 10:39 Kontrolu provedl: Kropáčková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátzčtvrtníčková Evana, nar. T31 podnikajíc: ID:ČTVRTNÍIVAN150968 1 15.09.1968, IC: 64369048, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Čtvrtníčková, Ivana, 15.09.1968, 64369048 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Adresátzčtvrtníček Marek, nar. ?31% fyzická ID:ČTVRTNÍMARE101075 1 10.10.1975, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Čtvrtníček, Marek, 10.10.1975Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

' [s ' !při zďďµu F 11/ 43/1' :ăhffáäiułh 54;; ů (

H :i

©rí-J© f'ÉJLc/(É-II*_ s / 03. 05. 2015

_ IE:: h . _ . _ . ._r __ _, ,..

I". ..1-7 "UB-Ř 2015 A- /

/