ka 53 INS 1442/2016th'lerntlnmuiidmmgnu: u Hanka lpsemnmtl byla dodna indendna] dm: ....................... 1.' ......... .. hndin ......... .. mlnul. h Fmtne adrest nem Iaatienf byla :billi

' ' inisewsn ulnieqa a pipravena vyzvednut .xi-| u dm!

Iq'll

a EldlES-l byla Iammna uaua,ah1rsi :silluu [psemnns upredl.

e"'dmmchesw

1;,- x' J; k I r 'k i m'- i' w. ,f ' J,podpis dnmmtete na ::hm-:a [psemnnst] hw.: uyauednuta dne .................... .. 'u' ......... hndin . ......... .. minut.

Vami: si adrest zsilku :psemnustl mnm

1 'u' lutni dan. byh mem du duwgeh i, -.I admitem uvansthnky dne ........ I ......... J'

Jmna a pjmnn Hfduai uduru uvatele ..-:..E.1[... Qhggm

.r'

J" r ..k 'z' r II I; ' mirka I--1' r .-i* u 1, __ "0..

* .. __ a' rpundpswdvajic uiuhwduruwatelt

Odeslatel: _ _ KraJEk Sud v F'Izm

Veleslavnuva 40 3 IT Plze

mueum na vmsmlcu nu KDU Typ l.53 !HE-|442I2| .FL-!3 Hm 51. -IIILUJJHH vhrad n jen adrmla illlllllllllliiil!Hij|llllml1hl

| 2!l1

maju

u 1 a a 3 1 ir Adresa anonymizovano Hrabm'sk. nar-23.01.1935 H'li Fun-:hlavici: I-35? SI Kaicav

Jmna a Malawi HDMI; Herxsillm pemla'111311 HH , litat Isilllu peuaia, kadrntuviFutmui penetittn :iil'lqdnePIIIpIs osoby, kter :iilhu peuahmame-n ' ' :* " s deslatel: nsilkafpsemnushya dudnaludwxdnaj KHjSk Slld "lu" Plli

Veleslavnva 4D

. dne ........................ .. v ......... .. hudin ......... .. minut.

̳h adrnnil nabyl :aalii9n,hylusilka PEEEn F FF'TP*** PT Pi? m Fm" t' DDHUEHIEA na 1umsm ICH HUEDU Typ I. dn: ........ ....... a admtu hpa :anedrina vina, aby sisilku [psemnle Hmedl. lmnuapmenmefa 53 [HS !MIUE :EH-IS Hm av-||1:[13.n. If: *JI . ' i'T 1' . r I i .-h . I v IITHILIII un admsam . x# *i ! .I!If-IF .nl-z ""I': I-'I' "i_J-f'.'-ig_'5u *1 | 1|[ ia' 'ra I il = . I||||E|| u .-||i|!|i1 " "y |"|| |*"||||H l" | ' " i '1 m'i ::-lla 11 l !'rl JI 23,1% *1EES-5-E1-3*"'T'mdpls duwaue Adresat: u e. 'iEta mnii; ' Murla Hrabvski nar. l.4.1991 .............. ZM .. L

....... .. hudin

DPmmic 5iadrELtI5'Ilku[psemnmnmudl J, HITII PChIWU IE' 35T 5] Katev

v luni dub. byla vlena du dmwnf nehujin adrestem uvan ::branky dne. .......................... ..Jmna .1 pjrnwdvac 5U' mniteklJMID? jglhlj :ala ,7 fr

Hmhmbyjterzsilimpwmlajadresmi

Pntmujipmetitmsilhdne 25 _05_ 2015Mr. mhr, kter Iiilltu pemla x FW bmw-J

Spisov znaka:53INS 1442/2016 Identifikace dotazu:18834-5/2016

Datum a as proveden kontroly:20.05.2016 11:33 Kontrolu provedl: Kropkov Michaela

DS nebyla hledna z dvodu nekompletnch daj pro vyhledn:0 adrest DS hledna pro:2 adrest

ovovna pouze pstupnost DS:0 adrest pstupn DS:0 adrest nepstupn DS:0 adrest

nov zjibvna DS pro:2 adrest z toho DS nalezena pro:0 adrest z toho DS nenalezena pro:2 adrest

AdrestzHrabovsk anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajc IDzHRABOVSJAKU280185 1 I: 87146801, podnikajc FO FO

Hledno V DS:typ: PFO, Hrabovsky, Ja anonymizovano , 87146801 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdrestzHrabovsk anonymizovano , anonymizovano , TST fyzick IDzHRABOVSMART16049l l fyzick

Hledno V DS:typ: FO, Hrabovsk, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec vpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

i NIX '/ ' :i / t *' .f ., f---q 1. " .-u .. 'l/ u'-' i* M l .r/bW'lg-,ww L i Jd-Mbh'plb' __ r . J-. L x! ?i a! i :lfjktg EF 'Lihxf.

/

..HI-I-

ICQJLJILFI / 7 9.] .

:IRR-4' 'ru' . H na" i

'k 1 hm Z ' . " Il . . . . u . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . x . . . . "- n 1115-15.

'f r' r.'.:~" ........ZU..nDmeJE-..nnrg

ZX :EH-r#