ka 52 INS 24458/2015
'1 1:' !AMWEHIIUIIDU ' T

I_1'

13mm.KSBR 52 !NS 24453f2fłl5-U5n. VS 25:25

WHMWWMMWMHWII!!

::l-:nim msát

..14.

anonymizovano Drašarnvá. mě. !938 F ischemva I

669 DE animü summit-:mm

" Magmth --=pIiłuHHtI-1iłlljlu " .-. m.mmmSpisová značka:52INS 24458/2015 Identifikace dotazu:78016-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 12:05 Kontrolu provedl; Štěpánková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzDrašarová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzDRAŠAROLENKO5OZ88 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Drašarová, Le anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R