ka 47 INS 5426/2016


' i Hmmm

' 1KSBR 4? [NS 5426f2016-A-10 Rüämdnutí VS 517

-ED'I

*ESDIE-E 6*'1*

Jusef Suchý* roč. 1959 Tasov IIS

696 63 Hromuvá LhůtaIMMMHM HüMIM r- kmh

._. !II-In H i I H ł I I H I i H H H H H h H n I u.Spisová značka:47INS 5426/2016 Identifikace dotazuz85038-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 09:25 Kontrolu provedl: Dufková Sandra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Suchý anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická ID:SUCHÝ JOSE010459 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Suchý, Jo anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R