ka 47 INS 1525/2016


--HummmÍu-mumu

mm m W WHHADHĚ JEN AnnEsáTAKSBR 47 [NS 1525f2016-A-18Rozhodnutí VS 20m : łlllllMMllllllMll .i *42215-5-21116-1* Hmm t i t: Lucie Sükeníküvá, ruč. 1938 nmuummaumm U Rejdiště 373] rddnldnbhlaiuimnldn 76'?Ůl Kroměříž mmmmnkym HIMWUHM :mm íiíhyhmh f mg 543.520; Love fłnnhh m :ł *l E : m r Www*-25.11520);u .a-fnďuh-r I '

Spisová značka:47INS 1525/2016 Identifikace dotazuz42218-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 08:08 Kontrolu provedl: Dufková Sandra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzSúkeníková Lucie, nar. Tbďw podnikajíc ID:SÚKENÍKLUCI160488 l 16.04.1988, IČ: 00992321, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Súkeníková, Lucie, 16.04.1988, 00992321 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R