ka 44 INS 9468/2016
:lan-lu. . ....

nižší-._ šuíäíí

Eišíš-..

ÉĚĚ E Ě. Ěämm ăäăm ..Em EE Eäăăz EEE . ._

.rnuľnmrmunquwa

Ěš Ěšššš

Em. uŠEEů mb I a TďrÉ amäbă mě vv .mmwM

-l h .i . f :HĚŠĚĚĚ .2. _. nEm na :E

S Šum:: EEĚuEą Em .., ...Em Eää. EEE

Spisová značka:44INS 9468/2016 Identifikace dotazu:41663-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 11:14 Kontrolu provedl: Jankůjová Miroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzNovák anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzNOVÁK MART260265 l IC: 60686847, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Novák, Mar anonymizovano , 60686847 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R