ka 44 INS 795/2015


Spisová značka:44INS 795/2015 Identifikace dotazu:38704-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 13:59 Kontrolu provelenJarkovská Stanislava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzľnsolvency Project v.o.s, IČ: Typľins. IDleSOLVE 6 28860993, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:f6iqb03 Stav DS Přístupná

Název DS firma: lnsolvency Project v.o.s. IČ: 28860993

Adresa: Dukelská třída l6/l5, 50002 Hradec Králové, CZ

Adresát:ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Typľprávnická ID:ČEZ ZÁKAZ l IČ: 26376547, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:6wykah Stav DS Přístupná

Název DS firma: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. IČ: 26376547 Adresa: Guldenerova 19/2577, 32600 Plzeň, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

Adresát:Vašková anonymizovano , anonymizovano , TBWN fyzická ID:VAŠKOVÁEVŽEO80555 l fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Vašková, Evže anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R