ka 44 INS 25208/2015


::i-:I55m E w E EŠNN Ěaäx Em ME. da .Ěäzăm ašuä

WE F-urumnmuhmna.ľ

ĚĚššššăš man u=aEEO MFÍZmD cmłrm cgcmnm m7: 3. HmmmĚ .ĚEEEÉEEE n... aEm Ě 3m má ?5:3 EEĚuEm mEm a. Ham Šum.Ě

Spisová značka:44INS 25208/2015 Identifikace dotazu:60087-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 09:02 Kontrolu provedl: Jankůjová Miroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzHavlíčková Ludmila, nar. Tbďw podnikajíc: IDzHAVLÍČKLUDM020168 2 02.01.1968, IČ: 48519863, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Havlíčková, Ludmila, 02.01.1968, 48519863 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R